Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 8.2.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Kalatalouskeskusten Palvelut Oy

Y-tunnus: 2885283-8

Osoite: Kustaankuja 2, 17200 VÄÄKSY

Muut yhteystiedot: info@ostaluvat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tomi Ranta

Osoite: Kustaankuja 2, 17200 VÄÄKSY

3. Rekisterin nimi

Ostaluvat.fi-palvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Maksuvahvistuksen, lupakuittien ja pyydysmerkkien toimittaminen asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Luvan ostajien tietojen välittäminen toimeksiantajalle (Kalastusasetus 9 §) kalastuksenvalvontaa sekä tutkimustoimintaa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Luvan ostajan / palveluun kirjautuneen asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostohistoria ja asiakasnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja voidaan luovuttaa niille kalastusoikeuden haltijoille (mm. kalastusalueet ja osakaskunnat), jotka myyvät kalastuslupia ja muita tuotteita verkkokaupassa. Edellä mainituille tahoille luovutetaan tietoja kullekin vain niiden henkilöiden osalta, jotka ovat ostaneet kyseisen kalastusoikeuden haltijan tarjoamia kalastuslupia tai muita tuotteita. Vastaavalla periaatteella tietoja voidaan myös luovuttaa kalastusoikeuden haltijoiden valtuuttamille kalatalouden tutkimustoimintaa ja kalastuksenvalvontaa suorittaville toimijoille.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan lupamyynnin toimeksiantajille niiden henkilöiden osalta, jotka ovat kunkin toimeksantajan lupia hankkineet. Lisäksi tietoja luovutetaan niille toimeksiantajan nimeämille ELY-keskuksen hyväksymille kalastuksenvalvojille, joilla on valtuutus kyseisen luvan osalta suorittaa valvontaa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhtiö ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen aineisto sijaitsee palveluntuottajan valitseman yhtiön palvelimella. Sama yhtiö vastaa palvelimella säilytettävien tietojen tietoturvasta. Rekisteriin pääsy on rajoitetu käyttäjätunnuksin ja salasanoin palvelun tuottajan määräämille henkilöille.

Paytrail
Paytrail